Nyheter och berättelser          

Barnmorskan Ulla Waldenström, vars forskning är uppskattande citerad i boken, har skrivit ett blogginlägg om BB-krisen. Sveket vid livets början (Volante). Tyvärr är texten full av felaktigheter. Bokens författare Lisa Bjurwald bemöter dem här, utan inbördes ordning.

Signaturen Kejsarinna skriver idag på BBkrisen.se en skarp uppmaning till förlossningsvården om att lyssna på kvinnorna själva.

Med anledning av politiker och myndighetspersoner som trots akut barnmorskebrist, icke-existerande eftervård, hundratals skadade som nu vittnar, nedlagda BB:n osv. vägrar att kalla en kris för en kris: här är blott ett urval av veckans mail.