"Jag är så trött!"

06.10.2019

Signaturen Kejsarinna skriver idag på BBkrisen.se en skarp uppmaning till förlossningsvården om att lyssna på kvinnorna själva.

Jag är så trött på att:

Vi kvinnor som av humanitär eller psykosocial anledning föder med planerat snitt skall överösas med skam.
Det är och skall inte vara skamfullt att förlösas på något sätt.

Jag är så trött på att höra att vaginal förlossning endast innebär en "riktig födelsedag". Alla lyckliga utgångar oavsett förlossningssätt innebär en "riktig födelsedag".

Jag är så trött på att barnmorskor uttryckligen påstår att fler kejsarsnitt är onödigt, och att kejsarsnitt beskrivs som onödigt.
Kejsarsnitt är inte onödigt, kejsarsnitt räddar liv!

Jag är så trött på att höra att barnmorskans händer innehar någon sorts magi.
Deras händer innehar ingen magi.

Jag är så trött på att höra att barnmorskor och läkare inte kommer överens och ställer sina yrkesprofessioner emot varandra!
Allvarligt talat, det handlar om liv och död.
Vi kan inte sitta i sandlådan och bråka om vem som har spaden? Lägg ned prestigen!

Jag är så trött på att höra att alla kvinnor KAN föda barn vaginalt.
Nej, alla kvinnor kan INTE föda vaginalt. Hade vi alla kunnat det hade inte kvinnor dött i barnsäng!

Jag är trött på att höra att vi inte har rätten till en informativ bestämmanderätt gällande förlossningssätt.

Jag är trött på att än idag höra att kvinnor behöver leva med stomipåse som följd efter sina förlossningar.

Jag är trött på att höra att det finns ett ord som används inom förlossningsvården:
"antisnittpolicy".
Jag är också förbannat trött på att ordet antisnittpolicy kan tolkas lite hur man vill, från person till person, från sjukhus till sjukhus.

Jag är också trött på att höra hur olika kvinnor behandlas beroende på vart i landet man bor.

Jag är trött på att höra att vi kvinnor skall behöva förväntas kompromissa bort våra sexuella rättigheter, våra kroppar, våra organ utan att få lov ifrågasätta detta.

Jag är trött på att bli tillrättavisad och tillplattad av män inom läkaryrket som inte gjort mer än tryckt ut en fis på tvären.


Jag är trött på att höra hur kvinnor sys i underlivet efter förlossningar utan bedövning på flera håll i landet 2019.
Syr vi ihop männens genitalier utan bedövning – någonsin?

Jag är trött på att höra att barnmorskor råkar glömma att sy en nyförlöst kvinna. Jag är också trött på att höra att barnmorskor missar allvarliga bristningar.

Jag är så trött på att höra att vaginala förlossningar är riskfria.
Det är inte riskfritt att föda vaginalt. Det innebär risker oavsett på vilket sätt man föder barn på.
Jag är trött på att som kvinna behöva bli omyndighetsförklarad.
Kvinnor är förmögna att fatta informativa val och beslut givet riskanalyser.

Jag är trött på att höra att man inte registrerar kvinnors skador i samband med förlossningar.

Jag är trött på att höra att kvinnor inte blir lyssnade på!

Jag är så trött på tystnadskulturen gällande risker under vaginala förlossningar. Istället tvingas man läsa på och matas om riskerna vid ett planerat kejsarsnitt.

En kvinna har rätt att veta vad hon skall genomgå och riskerna med vaginala förlossningar.

Jag är förbannat trött på att höra mantrat "vaginal förlossning är alltid bättre än ett planerat kejsarsnitt".
Nej, det är det inte!

Jag är trött på att höra att kvinnor inte tas om hand om efter förlossningen, utan skickas hem utan efterkontoroll, fysiskt och psykiskt.

Jag är trött på maktmissbruket inom förlossningsvården.
Lyssna på kvinnorna. En medmänniska bör ALDRIG utöva makt över en annan individ!

Jag är trött på att höra att naturligt är bäst.
Titta på samhällsstrukturen/levnadsstrukturen i sin helhet. Exakt vart är vi fullt naturliga idag?

Jag är så förbannat trött och frustrerad över att höra hur många kvinnor som lider!

Jag är trött på att höra att det "dör så få kvinnor i Sverige idag" i samband med förlossningar.
Det borde vara nolltolerans. Det borde även vara nolltolerans gällande spädbarnens död.

Sist men inte minst är jag så fruktansvärt förbannad på att så otroligt många kvinnor, familjer och barn råkar illa ut i Sverige idag på grund av av förlossningsvården. Blunda inte för det!
Kvinnor har rätt till en trygg och likvärdig vård landet runt år 2019.


Kejsarinna