Ytterligare bevis för normaliseringen...

18.09.2019

... Av kvinnors skador, smärta och fysiska och psykiska lidande.

Läs hela artikeln hos Karolinska Institutet idag onsdag 18/9: https://ki.se/forskning/fokus-pa-forlossningsskador-besvar-har-tyvarr-betraktats-som-normalt